TyroCity

Consultancies Wiz for Consultancies

Posted on

Pioneer International Education Service

Basic info about the consultancy
📆 2016 A.D
🗺️ Bharatpur-10 Chitwan, Bharatpur, Nepal( Attached with Hotel Royal Century)
☎️ 056-527334, 056-520480
📧 [email protected], [email protected]
🌐 https://pioneerintlservices.com/
🌎 Japan

About Pioneer International Education Service

Pioneer International Education Service is situtated in Chitwan and offers various range of services. We have send many students to Japan for higher studies.

के तपाई +2 सकेर जापान जाने सोंचमा हुनुहुन्छ र भाषा कहाँ पढ्ने भन्ने अन्यौल मा हुनुहुन्छ भने पायोनियर लाई संझनु होस्।

  • नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त
  • जापान मा नै लामो समय अध्ययन गरि आउनुभएको शिक्षक बाट बिहानी र दिवा समुह मा पढाई हुने
  • हरेक महिना जापानी शिक्षक हरू बाट अनलाइन क्लास को व्यवस्था भएको
  • भिसा रेट राम्रो भएको
  • जापान पुगेपछि पनि काम तथा हरेक कुराहरूमा सपोर्ट गरिने
  • छिटै नै जापानमा branch office स्थापना गरिदै April Session 2020 को लागी समयमा नै आफ्नो सिट सुरक्षित राख्नुहोस्।

Membership Institutions: ECAN

Top comments (0)