Nepali X Content


वर्णविन्यास – पञ्‍चम वर्ण, शिरविन्दु र चन्द्रविन्दुको प्रयोग