टिप्पणी लेखन
  • शिर्षक लेख्ने
  • समसामयिक विषयका समस्या र कारणहरुमा केन्द्रित भई लेखिने
  • समस्याको उठान गरी समाधानको उपाय समावेश गर्ने
  • १००-१५० शब्दसम्म लेख्ने
  • आदि, मध्य र अन्त्य गरि तीन अनुच्छेद को शैलीमा लेख्ने
  • विश्लेशनात्मक ढंगमा वस्तुपरक ढंगमा लेखिने