TyroCity

Nepali Writer profile picture

Nepali Writer

Nepali notes by TyroCity.com

Joined Joined on 
म फूल लिएर आउनेछु

म फूल लिएर आउनेछु

Comments
1 min read
Nepali Notes

Nepali Notes

Reactions 1 Comments
1 min read
छिमेकी

छिमेकी

Comments
1 min read
मेरो देश

मेरो देश

Comments
1 min read
निमन्त्रणा

निमन्त्रणा

Comments
1 min read
पदवर्ग पहिचान गर्ने तरिका

पदवर्ग पहिचान गर्ने तरिका

Comments
1 min read
नेपालै नरहे

नेपालै नरहे

Comments
1 min read
प्रतिवेदन लेखन

प्रतिवेदन लेखन

Reactions 3 Comments
1 min read
व्यक्तिगत विवरण

व्यक्तिगत विवरण

Comments
1 min read
कान्छी, भट्टी र देश

कान्छी, भट्टी र देश

Comments
1 min read
वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी केहि तरिका

वाच्य परिवर्तन सम्बन्धी केहि तरिका

Reactions 3 Comments
1 min read
टिप्पणी लेखन

टिप्पणी लेखन

Comments
1 min read
सम्पादकलाइ चिठी

सम्पादकलाइ चिठी

Comments
1 min read
समास

समास

Comments
1 min read
एक चिहान

एक चिहान

Comments
1 min read
भलादमी

भलादमी

Comments
1 min read
बौलाहा काजीको सपना

बौलाहा काजीको सपना

Comments
1 min read
पद पूर्तिको लागि प्रकशित गरिने विज्ञापनको नमुना

पद पूर्तिको लागि प्रकशित गरिने विज्ञापनको नमुना

Comments
1 min read
शत्रु

शत्रु

Comments
1 min read
मधु मालतीको कथा

मधु मालतीको कथा

Comments
1 min read
रातभरि हुरी चल्यो

रातभरि हुरी चल्यो

Comments
1 min read
नालापानीमा

नालापानीमा

Comments
1 min read
छात्रवृत्तिका लागि पत्र

छात्रवृत्तिका लागि पत्र

Comments
1 min read
बधाई

बधाई

Comments
1 min read
मानुषी

मानुषी

Comments
1 min read
हारजित

हारजित

Comments
1 min read
आलु

आलु

Comments
1 min read
कार्यका आधारमा कारक

कार्यका आधारमा कारक

Comments
1 min read
हर्क बहादुर

हर्क बहादुर

Comments
1 min read
आइमाई साथी

आइमाई साथी

Comments
1 min read
श्रधान्जली एवं समवेदना

श्रधान्जली एवं समवेदना

Comments
1 min read
कार्यका आधारमा कारक

कार्यका आधारमा कारक

Comments
1 min read
एक चिहान

एक चिहान

Comments
1 min read
आइमाई साथी

आइमाई साथी

Comments
1 min read
loading...