TyroCity

# nepalinotes

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
सम्भनार्थ, सङ्केतार्थ र वाक्य परिवर्तनकाे अभ्यास

सम्भनार्थ, सङ्केतार्थ र वाक्य परिवर्तनकाे अभ्यास

Comments
1 min read
भावका आधारमा वाक्यका प्रकार

भावका आधारमा वाक्यका प्रकार

Comments
1 min read
सामान्यार्थ,इच्छार्थ, अाज्ञार्थ

सामान्यार्थ,इच्छार्थ, अाज्ञार्थ

Comments
1 min read
स्‍वाभिमान - कथा -सारांश

स्‍वाभिमान - कथा -सारांश

Comments
1 min read
नामयोगी,संयोजक र विस्मयादिबोधक

नामयोगी,संयोजक र विस्मयादिबोधक

Comments
1 min read
आह्‍वान – कविता वाचन

आह्‍वान – कविता वाचन

Comments
1 min read
नेपाली संस्कृति -सारांश

नेपाली संस्कृति -सारांश

Comments
1 min read
एउटा घटना – कथा वाचन

एउटा घटना – कथा वाचन

Comments
1 min read
घरायसी चिठी

घरायसी चिठी

Comments
1 min read
सिंह र स्यालको कथा – कथा वाचन

सिंह र स्यालको कथा – कथा वाचन

Comments
1 min read
क्रियापद

क्रियापद

Comments
1 min read
कम्प्युटर र इन्टरनेट -प्रबन्ध- सारांश

कम्प्युटर र इन्टरनेट -प्रबन्ध- सारांश

Comments
1 min read
पदवर्गको अभ्यास

पदवर्गको अभ्यास

Comments
1 min read
हामी एउटै हाैँ – सारांश

हामी एउटै हाैँ – सारांश

Comments
1 min read
क्रियायोगी

क्रियायोगी

Comments
1 min read
आह्‍वान – कविता – मूल सन्देश

आह्‍वान – कविता – मूल सन्देश

Comments
1 min read
नेपाली संस्कृति – वाच्य परिवर्तनको अभ्यास

नेपाली संस्कृति – वाच्य परिवर्तनको अभ्यास

Comments
1 min read
नेपाली संस्कृति – कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य

नेपाली संस्कृति – कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य

Comments
1 min read
नेपाली संस्कृति – वाच्य

नेपाली संस्कृति – वाच्य

Comments
1 min read
स्‍वाभिमान - कथा वाचन

स्‍वाभिमान - कथा वाचन

Comments
1 min read
सर आइज्याक न्युटन - सारांश

सर आइज्याक न्युटन - सारांश

Comments
1 min read
मेरो घर – कविता वाचन

मेरो घर – कविता वाचन

Comments
1 min read
साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर - सारांश

साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर - सारांश

Comments
1 min read
कालका पूर्ण पक्ष

कालका पूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
निवेदन लेखन

निवेदन लेखन

Comments
1 min read
कालका अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष

कालका अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष

Comments
1 min read
मित्रता - कथा वाचन

मित्रता - कथा वाचन

Comments
1 min read
मित्रता - सारांश

मित्रता - सारांश

Comments
1 min read
पद सङ्‍गति - वचन र लिङ्ग

पद सङ्‍गति - वचन र लिङ्ग

Comments
1 min read
सिप र श्रम – कविता वाचन

सिप र श्रम – कविता वाचन

Comments
1 min read
मित्रता – पद सङ्‍गति – आदर र पुरुष

मित्रता – पद सङ्‍गति – आदर र पुरुष

Comments
1 min read
सिप र श्रम – बुँदा टिपोट र मूल भाव

सिप र श्रम – बुँदा टिपोट र मूल भाव

Comments
1 min read
करण -अकरण

करण -अकरण

Comments
1 min read
भूगोलविद् हर्क गुरुङ – सारांश

भूगोलविद् हर्क गुरुङ – सारांश

Comments
1 min read
विशेषण

विशेषण

Comments
1 min read
भूगोलविद् हर्क गुरुङ- बोध प्रश्‍नोत्तर लेखन

भूगोलविद् हर्क गुरुङ- बोध प्रश्‍नोत्तर लेखन

Comments
1 min read
प्रकृति र वातावरण – प्रबन्ध- सारांश

प्रकृति र वातावरण – प्रबन्ध- सारांश

Comments
1 min read
सारांश: साहित्यकार झमक

सारांश: साहित्यकार झमक

Comments
1 min read
सारांश: सांस्कृतिक एकताको पर्व: छठ

सारांश: सांस्कृतिक एकताको पर्व: छठ

Comments
1 min read
कथा वाचन: सात दिने सभा

कथा वाचन: सात दिने सभा

Comments
1 min read
सर्वनाम

सर्वनाम

Comments
1 min read
शब्दभण्डार – पर्यायवाची, विपरीतार्थी, श्रुतिसमभिन्‍नार्थी

शब्दभण्डार – पर्यायवाची, विपरीतार्थी, श्रुतिसमभिन्‍नार्थी

Comments
1 min read
सारांश: सात दिने सभा

सारांश: सात दिने सभा

Comments
1 min read
भाग्य कथाको बुँदा टिपोट र सारांश लेखन

भाग्य कथाको बुँदा टिपोट र सारांश लेखन

Comments
1 min read
भाग्य ‍- कथा वाचन

भाग्य ‍- कथा वाचन

Comments
1 min read
उखान, टुक्का र निपात

उखान, टुक्का र निपात

Comments
1 min read
देवकुमारी थापा - जीवनी वाचन

देवकुमारी थापा - जीवनी वाचन

Comments
1 min read
सर्वनाम - Class 8

सर्वनाम - Class 8

Comments
1 min read
कारक र विभक्ति

कारक र विभक्ति

Comments
1 min read
कालका अपूर्ण पक्ष

कालका अपूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
ग्रन्थचित्र - सारांश

ग्रन्थचित्र - सारांश

Comments
1 min read
नेपाल - कविता वाचन

नेपाल - कविता वाचन

Comments
1 min read
नेपाल - सारांश लेखन

नेपाल - सारांश लेखन

Comments
1 min read
नाम

नाम

Comments
1 min read
कालकाे परिचय,प्रकार र सामान्य पक्ष

कालकाे परिचय,प्रकार र सामान्य पक्ष

Comments
1 min read
सारांश: देवकुमारी थापा

सारांश: देवकुमारी थापा

Comments
1 min read
जिवनी लेखन

जिवनी लेखन

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र सारांश लेखन

बुँदा टिपोट र सारांश लेखन

Comments
1 min read
विशेषण

विशेषण

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र मूल भाव: सुन उगेल्ने भाले

बुँदा टिपोट र मूल भाव: सुन उगेल्ने भाले

Comments
1 min read
loading...