TyroCity

# nepalinotes

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
स्‍वाभिमान - कथा -सारांश

स्‍वाभिमान - कथा -सारांश

Comments
1 min read
नेपाली संस्कृति -सारांश

नेपाली संस्कृति -सारांश

Comments
1 min read
एउटा घटना – कथा वाचन

एउटा घटना – कथा वाचन

Comments
1 min read
घरायसी चिठी

घरायसी चिठी

Comments
1 min read
सिंह र स्यालको कथा – कथा वाचन

सिंह र स्यालको कथा – कथा वाचन

Comments
1 min read
क्रियापद

क्रियापद

Comments
1 min read
कम्प्युटर र इन्टरनेट -प्रबन्ध- सारांश

कम्प्युटर र इन्टरनेट -प्रबन्ध- सारांश

Comments
1 min read
प्रकृति र वातावरण – प्रबन्ध- सारांश

प्रकृति र वातावरण – प्रबन्ध- सारांश

Comments
1 min read
नाम

नाम

Comments
1 min read
सारांश: देवकुमारी थापा

सारांश: देवकुमारी थापा

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र मूल भाव: सुनाैलो भोलि

बुँदा टिपोट र मूल भाव: सुनाैलो भोलि

Comments
1 min read
Nepali VIII Video Note

Nepali VIII Video Note

Comments
2 min read
काल – अपूर्ण पक्ष

काल – अपूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
क्रियाविशेषण

क्रियाविशेषण

Comments
1 min read
भावका अाधारमा वाक्यका प्रकार

भावका अाधारमा वाक्यका प्रकार

Comments
1 min read
एउटै मुटु एउटै मर्म

एउटै मुटु एउटै मर्म

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र मूल भाव: एउटै मुटु एउटै मर्म

बुँदा टिपोट र मूल भाव: एउटै मुटु एउटै मर्म

Comments
1 min read
नेपाली चिह्‍न प्रयाेगकाे अवस्था

नेपाली चिह्‍न प्रयाेगकाे अवस्था

Comments
1 min read
चिठ्ठी लेखन (निवेदन)

चिठ्ठी लेखन (निवेदन)

Comments
1 min read
कथा वाचन: बन्धनबाट मुक्ति

कथा वाचन: बन्धनबाट मुक्ति

Comments
1 min read
सारांश: बन्धनबाट मुक्ति

सारांश: बन्धनबाट मुक्ति

Comments
1 min read
संवाद लेखन

संवाद लेखन

Comments
1 min read
भाव/अर्थ – इच्छार्थ,सम्भावनार्थ,सङ्‍केतार्थ

भाव/अर्थ – इच्छार्थ,सम्भावनार्थ,सङ्‍केतार्थ

Comments
1 min read
शब्द निर्माण प्रक्रिया – तद्धित प्रत्यय

शब्द निर्माण प्रक्रिया – तद्धित प्रत्यय

Comments
1 min read
निबन्ध लेखन

निबन्ध लेखन

Comments
1 min read
कारक र विभक्ति ( बनाेटका अाधारमा कारक)

कारक र विभक्ति ( बनाेटका अाधारमा कारक)

Comments
1 min read
कारक र विभक्ति (भूमिका / कार्यका अाधारमा)

कारक र विभक्ति (भूमिका / कार्यका अाधारमा)

Comments
1 min read
कथा वाचन: डाक्टर अङ्कल

कथा वाचन: डाक्टर अङ्कल

Comments
1 min read
काल र पक्ष – पूर्ण पक्ष

काल र पक्ष – पूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
संक्षिप्त प्रश्नाेत्तर

संक्षिप्त प्रश्नाेत्तर

Comments
1 min read
सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन

सप्रसङ्ग व्याख्या लेखन

Comments
1 min read
काल र पक्ष – सामान्य पक्ष

काल र पक्ष – सामान्य पक्ष

Comments
1 min read
यात्रा सुरु गराैँ : लयवाचन

यात्रा सुरु गराैँ : लयवाचन

Comments
1 min read
यात्रा सुरु गराैँ – मूल भाव (बुँदा टिपाेट – पहिलाे र दाेस्राे अनुच्छेद)

यात्रा सुरु गराैँ – मूल भाव (बुँदा टिपाेट – पहिलाे र दाेस्राे अनुच्छेद)

Comments
1 min read
यात्रा सुरु गराैँ – मूल भाव (बुँदा टिपाेट – तेस्राे र चाैथाे अनुच्छेद)

यात्रा सुरु गराैँ – मूल भाव (बुँदा टिपाेट – तेस्राे र चाैथाे अनुच्छेद)

Comments
1 min read
पदवर्ग (परिचय र प्रकार)

पदवर्ग (परिचय र प्रकार)

Comments
1 min read
पदवर्ग (नाम)

पदवर्ग (नाम)

Comments
1 min read
काल र पक्ष – अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष

काल र पक्ष – अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष

Comments
1 min read
आधुनिक वा अन्य आधारमा नामको वर्गीकरण

आधुनिक वा अन्य आधारमा नामको वर्गीकरण

Comments
1 min read
काल – सामान्य र अपूर्ण पक्ष

काल – सामान्य र अपूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
विवेचनात्मक उत्तर लेखन

विवेचनात्मक उत्तर लेखन

Comments
1 min read
पद सङ्‍गति- १ (वचन र लिङ्‍ग)

पद सङ्‍गति- १ (वचन र लिङ्‍ग)

Comments
1 min read
मूल भाव

मूल भाव

Comments
1 min read
पदवर्ग (सर्वनाम)

पदवर्ग (सर्वनाम)

Comments
1 min read
पदवर्ग (नामयाेगी)

पदवर्ग (नामयाेगी)

Comments
1 min read
पदवर्ग (संयाेजक र निपात)

पदवर्ग (संयाेजक र निपात)

Comments
1 min read
पदवर्ग (विशेषणका अन्य प्रकार)

पदवर्ग (विशेषणका अन्य प्रकार)

Comments
1 min read
वक्तृता लेखन

वक्तृता लेखन

Comments
1 min read
पदवर्ग (क्रिया)

पदवर्ग (क्रिया)

Comments
1 min read
निद्रा – कथा वाचन

निद्रा – कथा वाचन

Comments
1 min read
सन्देश

सन्देश

Comments
1 min read
सारांश: निद्रा

सारांश: निद्रा

Comments
1 min read
पदवर्ग (अभ्यास)

पदवर्ग (अभ्यास)

Comments
1 min read
वाक्य र यसका प्रकार – सरल वाक्य

वाक्य र यसका प्रकार – सरल वाक्य

Comments
1 min read
पदवर्ग (क्रियायाेगी)

पदवर्ग (क्रियायाेगी)

Comments
1 min read
प्रेरणार्थक

प्रेरणार्थक

Comments
1 min read
पदवर्ग (विस्मयादिबोधक)

पदवर्ग (विस्मयादिबोधक)

Comments
1 min read
कविता वाचन: वसन्त कोकिल

कविता वाचन: वसन्त कोकिल

Comments
1 min read
वसन्त कोकिल (प्रकृति चित्रण)

वसन्त कोकिल (प्रकृति चित्रण)

Comments
1 min read
पदवर्ग (कार्यका आधारमा नामको प्रकार)

पदवर्ग (कार्यका आधारमा नामको प्रकार)

Comments
1 min read
loading...