पदवर्ग पहिचान गर्ने तरिका




 • धातु +नु/आइ = नाम
  धातु +ने/एको/एका/एकी/तो /दो= विशेषण
  धातु+न/एर/इ/एन्जेल/तै/दै=क्रियाविशेषण
 • को/के/कसलाई उत्तर आउने = नाम
 • कुन/कत्रो/कस्तो/कसको/कति को उत्तर आउने = विशेषण
  कतिको उत्तर आउने पद क्रियाको अगाडी आएमा = क्रियाविशेषण
 • कहाँ/कहिले/कसरी/किन जस्ता प्रस्नको उत्तर आउने = क्रियाविशेषण
 • नाम पदको अगाडी आउंदा विशेषक मात्र विशेषण हुन्छ भने अन्यत्र विशेषण पद आउंदा कहिले नाम कहिले क्रियाविशेषण बन्दछ (जेठो आयोl जेठो =नाम)
 • विशेषण पदमा ‘हरु’ लागेमा नाम पद बन्दछ
 • नाम्योगी गासिएको पुरै शब्द क्रियाविशेषण हुन्छ l तर हरु, ले, लाई, जस्ता विभाक्ति गासिएका शब्दको वर्ग परिवर्तन हुदैन l (टेबुलमाथि स्याउ छ ; टेबुलले धेरै सजिलो बनायो ; टेबुलहरुमाथि स्याउ छ) (टेबुल=नाम, माथि=नामयोगी, टेबुलहरुमाथि=क्रियाविशेषण)
 • षष्ठी विभक्ति लागेका पदहरु विशेषण हुन्छ
 • दर्शक, सम्बन्ध र प्रस्नवाचक सर्वनाम पद नाम पदको आगाडी आउँदा विशेषण हुन्छ