प्रतिवेदन लेखन
  • शिर्षक लेख्ने
  • तीन अनुच्छेदमा लेख्ने
  • कार्यक्रम वा भ्रमण बारे परिचय पहिलो अनुच्छेदमा; कार्यक्रम को विकाश र त्यहाँ भएका महत्वपुर्ण घटनाहरु लाइ दोश्रो अनुच्छेदमा र तेश्रो अनुच्छेदमा कार्यक्रमले दिएको संदेश र यस्ता कार्यक्रमको महत्व बारे दर्शाउने
  • अन्त्यमा मिति र प्रतिवेदकको नाम लेखना न भुल्ने