TyroCity

# grade7

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
सारांश: सांस्कृतिक एकताको पर्व: छठ

सारांश: सांस्कृतिक एकताको पर्व: छठ

Comments
1 min read
सारांश: सात दिने सभा

सारांश: सात दिने सभा

Comments
1 min read
सारांश: साहित्यकार झमक

सारांश: साहित्यकार झमक

Comments
1 min read
कथा वाचन: सात दिने सभा

कथा वाचन: सात दिने सभा

Comments
1 min read
सर्वनाम

सर्वनाम

Comments
1 min read
निपात र विस्मयादि बोधक

निपात र विस्मयादि बोधक

Comments
1 min read
शब्दभण्डार – पर्यायवाची, विपरीतार्थी, श्रुतिसमभिन्‍नार्थी

शब्दभण्डार – पर्यायवाची, विपरीतार्थी, श्रुतिसमभिन्‍नार्थी

Comments
1 min read
करण – अकरण

करण – अकरण

Comments
1 min read
काल-परिचय र सामान्य पक्ष

काल-परिचय र सामान्य पक्ष

Comments
1 min read
कविता वाचन: सुनाैलो भोलि

कविता वाचन: सुनाैलो भोलि

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र मूल भाव: सुनाैलो भोलि

बुँदा टिपोट र मूल भाव: सुनाैलो भोलि

Comments
1 min read
कविता – वाचन

कविता – वाचन

Comments
1 min read
अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ: जीवनी - सारांश

अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ: जीवनी - सारांश

Comments
1 min read
कथा वाचन: मामालाई सुधार्ने भान्जो

कथा वाचन: मामालाई सुधार्ने भान्जो

Comments
1 min read
नामयोगी

नामयोगी

Comments
1 min read
कथा वाचन: सुन उगेल्ने भाले

कथा वाचन: सुन उगेल्ने भाले

Comments
1 min read
अभ्यस्त भूत

अभ्यस्त भूत

Comments
1 min read
विशेषण

विशेषण

Comments
1 min read
वाच्य

वाच्य

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र मूल भाव: सुन उगेल्ने भाले

बुँदा टिपोट र मूल भाव: सुन उगेल्ने भाले

Comments
1 min read
अज्ञात भूत

अज्ञात भूत

Comments
1 min read
काल – पूर्ण पक्ष

काल – पूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
कथा लेखन

कथा लेखन

Comments
1 min read
म साैर्य ऊर्जा हुँ: प्रबन्ध - सारांश

म साैर्य ऊर्जा हुँ: प्रबन्ध - सारांश

Comments
1 min read
विभक्ति

विभक्ति

Comments
1 min read
संयोजक

संयोजक

Comments
1 min read
नेपालको धार्मिक वास्तुकला प्रबन्ध: सारांश

नेपालको धार्मिक वास्तुकला प्रबन्ध: सारांश

Comments
1 min read
वचन र लिङ्ग

वचन र लिङ्ग

Comments
1 min read
सारांश: प्रकृतिको सुन्दर स्थल: खप्तड

सारांश: प्रकृतिको सुन्दर स्थल: खप्तड

Comments
1 min read
कविता – मूल भाव

कविता – मूल भाव

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र मूल भाव: बोधिसत्वको कथा

बुँदा टिपोट र मूल भाव: बोधिसत्वको कथा

Comments
1 min read
कथा वाचन: बोधिसत्वको कथा

कथा वाचन: बोधिसत्वको कथा

Comments
1 min read
उखान, टुक्का र अनेकार्थी शब्द

उखान, टुक्का र अनेकार्थी शब्द

Comments
1 min read
कविता वाचन: परिचय

कविता वाचन: परिचय

Comments
1 min read
आदर र पुरुष

आदर र पुरुष

Comments
1 min read
नाम

नाम

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र मूल भाव: एउटै मुटु एउटै मर्म

बुँदा टिपोट र मूल भाव: एउटै मुटु एउटै मर्म

Comments
1 min read
कविता वाचन: एउटै मुटु एउटै मर्म

कविता वाचन: एउटै मुटु एउटै मर्म

Comments
1 min read
कथा वाचन: बाक्लो दाल

कथा वाचन: बाक्लो दाल

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र मूल भाव: परिचय

बुँदा टिपोट र मूल भाव: परिचय

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र मूल भाव: बाक्लो दाल

बुँदा टिपोट र मूल भाव: बाक्लो दाल

Comments
1 min read
क्रियापद

क्रियापद

Comments
1 min read
बुँदा टिपोट र मूल भाव: बोधिसत्वको कथा

बुँदा टिपोट र मूल भाव: बोधिसत्वको कथा

Comments
1 min read
क्रियाविशेषण

क्रियाविशेषण

Comments
1 min read
कथा वाचन: बोधिसत्वको कथा

कथा वाचन: बोधिसत्वको कथा

Comments
1 min read
भावका अाधारमा वाक्यका प्रकार

भावका अाधारमा वाक्यका प्रकार

Comments
1 min read
काल – अपूर्ण पक्ष

काल – अपूर्ण पक्ष

Comments
1 min read
एउटै मुटु एउटै मर्म

एउटै मुटु एउटै मर्म

Comments
1 min read
Nepali VII Video Notes

Nepali VII Video Notes

Comments
2 min read
Digestive System

Digestive System

Comments
1 min read
Life Process

Life Process

Comments
1 min read
Excretion

Excretion

Comments
1 min read
Types of Rock

Types of Rock

Comments
1 min read
Flower

Flower

Comments
1 min read
Vegetative Parts of Plant

Vegetative Parts of Plant

Comments
1 min read
Cell and Tissue – Cell Wall and Cell Membrane

Cell and Tissue – Cell Wall and Cell Membrane

Comments
1 min read
Living Beings – Vertebrates

Living Beings – Vertebrates

Comments
1 min read
Plant Kingdom – Cryptogams

Plant Kingdom – Cryptogams

Comments
1 min read
Cell Organelles

Cell Organelles

Comments
1 min read
Alloy and Non-Metal

Alloy and Non-Metal

Comments
1 min read
loading...