TyroCity

DLC Videos profile picture

DLC Videos

DLC Videos account managed by TyroCity.com

Joined Joined on 
समाजको विकास क्रम

समाजको विकास क्रम

Comments
1 min read
सामाजिकीकरण

सामाजिकीकरण

Comments
1 min read
समााजिकीकरणको माध्यम

समााजिकीकरणको माध्यम

Comments
1 min read
स्थानीय सरकारका रूपमा जिल्ला विकास समिति

स्थानीय सरकारका रूपमा जिल्ला विकास समिति

Comments
1 min read
जिल्ला विकास समितिका कार्यहरू

जिल्ला विकास समितिका कार्यहरू

Comments
1 min read
जिल्लाका विकास कार्यहरू

जिल्लाका विकास कार्यहरू

Comments
1 min read
केही जातिगत संस्कार

केही जातिगत संस्कार

Comments
1 min read
हाम्रो रीतिरिवाजका केही प्रमुख पक्ष

हाम्रो रीतिरिवाजका केही प्रमुख पक्ष

Comments
1 min read
हाम्रो लोक संस्कृति

हाम्रो लोक संस्कृति

Comments
1 min read
नेपालको प्रथम वैज्ञानिक गेहेन्द्रसमसेर

नेपालको प्रथम वैज्ञानिक गेहेन्द्रसमसेर

Comments
1 min read
केही एेतिहासिक व्यक्तित्व

केही एेतिहासिक व्यक्तित्व

Comments
1 min read
सामाजिक विकृतिको कारण

सामाजिक विकृतिको कारण

Comments
1 min read
मानव बेचबिखन

मानव बेचबिखन

Comments
1 min read
द्वन्द्व व्यवस्थापन

द्वन्द्व व्यवस्थापन

Comments
1 min read
शान्ति र यसको आवश्यकता

शान्ति र यसको आवश्यकता

Comments
1 min read
बाल अधिकार

बाल अधिकार

Comments
1 min read
बाल अधिकार संरक्षणका प्रयास

बाल अधिकार संरक्षणका प्रयास

Comments
1 min read
लोकतान्‍त्रिक संस्कार

लोकतान्‍त्रिक संस्कार

Comments
1 min read
समान व्यवहार

समान व्यवहार

Comments
1 min read
नेपालको भौगोलिक अवस्था

नेपालको भौगोलिक अवस्था

Comments
1 min read
विविधताको सङ्‍गम नेपाल

विविधताको सङ्‍गम नेपाल

Comments
1 min read
नक्सा कार्य

नक्सा कार्य

Comments
1 min read
अस्ट्रेलिया महादेशको भाैतिक, आर्थिक र सामाजिक जनजीवन

अस्ट्रेलिया महादेशको भाैतिक, आर्थिक र सामाजिक जनजीवन

Comments
1 min read
जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन

Comments
1 min read
ह्‍वाङ्‍हो उपत्यकाको सभ्यता

ह्‍वाङ्‍हो उपत्यकाको सभ्यता

Comments
1 min read
नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधन र तिनको उपयोग

नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधन र तिनको उपयोग

Comments
1 min read
प्राकृतिक स्रोत साधनका रूपमा वन र खनिज

प्राकृतिक स्रोत साधनका रूपमा वन र खनिज

Comments
1 min read
औद्‍योगिक क्रियाकलाप

औद्‍योगिक क्रियाकलाप

Comments
1 min read
कृषि र उद्‍योगबिच सम्बन्ध

कृषि र उद्‍योगबिच सम्बन्ध

Comments
1 min read
व्यापारिक क्रियाकलाप

व्यापारिक क्रियाकलाप

Comments
1 min read
सार्क गतिविधि

सार्क गतिविधि

Comments
1 min read
सार्कमा नेपालको भूमिका

सार्कमा नेपालको भूमिका

Comments
1 min read
भूपरिवेष्‍टित देशको परिचय

भूपरिवेष्‍टित देशको परिचय

Comments
1 min read
जनसङ्ख्या शिक्षाको परिचय र विकास क्रम

जनसङ्ख्या शिक्षाको परिचय र विकास क्रम

Comments
1 min read
जनसङ्ख्या तथ्याङ्‍कका स्रोत

जनसङ्ख्या तथ्याङ्‍कका स्रोत

Comments
1 min read
जनसङ्ख्या तथ्याङ्‍कका स्रोतका रूपमा पञ्‍जीकरण

जनसङ्ख्या तथ्याङ्‍कका स्रोतका रूपमा पञ्‍जीकरण

Comments
1 min read
नेपालको जनसङ्ख्या वृद्‌धिको प्रवृत्‍ति

नेपालको जनसङ्ख्या वृद्‌धिको प्रवृत्‍ति

Comments
1 min read
भाैगालिक क्षेत्रअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वितरण

भाैगालिक क्षेत्रअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वितरण

Comments
1 min read
नेपालको जनसङ्ख्याको बनोट (उमेर, लिङ्‍ग, धर्मअनुसार, भाषा र जातजाति अनुसार)

नेपालको जनसङ्ख्याको बनोट (उमेर, लिङ्‍ग, धर्मअनुसार, भाषा र जातजाति अनुसार)

Comments
1 min read
नेपालमा जनसङ्‍ख्या वृद्‌धिको अवस्था

नेपालमा जनसङ्‍ख्या वृद्‌धिको अवस्था

Comments
1 min read
जनसङ्‌ख्या व्यवस्थापन र त्यसका उपाय

जनसङ्‌ख्या व्यवस्थापन र त्यसका उपाय

Comments
1 min read
गुणस्तरीय जीवन र त्यसका उपाय

गुणस्तरीय जीवन र त्यसका उपाय

Comments
1 min read
जनसङ्ख्या शिक्षाको क्षेत्र

जनसङ्ख्या शिक्षाको क्षेत्र

Comments
1 min read
राष्‍ट्रको सम्मान र राष्‍ट्रियताको जगेर्ना

राष्‍ट्रको सम्मान र राष्‍ट्रियताको जगेर्ना

Comments
1 min read
समाजको उत्पति र यसको आवश्यकता

समाजको उत्पति र यसको आवश्यकता

Comments
1 min read
राज्यका अाधारभूत तत्‍त्‍व : सरकार, सार्वभौमसत्‍ता र संविधान

राज्यका अाधारभूत तत्‍त्‍व : सरकार, सार्वभौमसत्‍ता र संविधान

Comments
1 min read
माैलिक हक

माैलिक हक

Comments
1 min read
Measurement- Mass and Time

Measurement- Mass and Time

Comments
1 min read
सामाजिक नियम

सामाजिक नियम

Comments
1 min read
अक्षांश र देशान्तरको परिचय

अक्षांश र देशान्तरको परिचय

Comments
1 min read
धरातलीय स्वरूप

धरातलीय स्वरूप

Comments
1 min read
Speed, Acceleration and Velocity

Speed, Acceleration and Velocity

Comments
1 min read
Measurement- Area and Volume

Measurement- Area and Volume

Comments
1 min read
विपत् व्यवस्थापन

विपत् व्यवस्थापन

Comments
1 min read
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव

Comments
1 min read
Scalar and Vector

Scalar and Vector

Comments
1 min read
मध्यकालीन नेपालको सामाजिक अवस्था

मध्यकालीन नेपालको सामाजिक अवस्था

Comments
1 min read
Inclined Plane, Wedge and Screw

Inclined Plane, Wedge and Screw

Comments
1 min read
मेसोपोटामियाको सभ्यता

मेसोपोटामियाको सभ्यता

Comments
1 min read
Periscope and Kaleidoscope

Periscope and Kaleidoscope

Comments
1 min read
loading...