TyroCity

# socialnotes

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
जनसङ्‍ख्‍या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू

जनसङ्‍ख्‍या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू

Comments
1 min read
नेपालमा आन्तरिक र बाह्‍य बसाइँ सराइ

नेपालमा आन्तरिक र बाह्‍य बसाइँ सराइ

Comments
1 min read
समाजको विकास क्रम

समाजको विकास क्रम

Comments
1 min read
सयुक्त राष्‍ट्र सङ्‌घ र नेपाल

सयुक्त राष्‍ट्र सङ्‌घ र नेपाल

Comments
1 min read
जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारकहरू

जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारकहरू

Comments
1 min read
सयुक्त राष्‍ट्र सङ्‌घ र यसका अङ्‌गहरु

सयुक्त राष्‍ट्र सङ्‌घ र यसका अङ्‌गहरु

Comments
1 min read
जनसङ्‍ख्‍या र गुणस्तरीय जीवन

जनसङ्‍ख्‍या र गुणस्तरीय जीवन

Comments
1 min read
नेपालमा रोजगारीको अवस्था

नेपालमा रोजगारीको अवस्था

Comments
1 min read
बैँक

बैँक

Comments
1 min read
मुद्रा

मुद्रा

Comments
1 min read
मृत्यु र बसाँइ सराइ

मृत्यु र बसाँइ सराइ

Comments
1 min read
अन्तर्राष्‍ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको योगदान

अन्तर्राष्‍ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको योगदान

Comments
1 min read
नेपालमा जनसंख्या वितरण

नेपालमा जनसंख्या वितरण

Comments
1 min read
कूटनीतिक नियोग

कूटनीतिक नियोग

Comments
1 min read
जनसाङ्‍ख्यिकीको अवधारणा

जनसाङ्‍ख्यिकीको अवधारणा

Comments
1 min read
नेेपालमा जनसङ्‍ख्या व्यवस्थापनका समस्याहरू

नेेपालमा जनसङ्‍ख्या व्यवस्थापनका समस्याहरू

Comments
1 min read
हाम्रा मित्र राष्‍ट्रहरु

हाम्रा मित्र राष्‍ट्रहरु

Comments
1 min read
पुँजी निर्माण र सहकारिता

पुँजी निर्माण र सहकारिता

Comments
1 min read
वस्तुको मूल्य निर्धारण र मूल्य वृद्‌धि

वस्तुको मूल्य निर्धारण र मूल्य वृद्‌धि

Comments
1 min read
विश्‍वमा जनसङ्‍ख्याको आकार र वृद्‌धि दर

विश्‍वमा जनसङ्‍ख्याको आकार र वृद्‌धि दर

Comments
1 min read
नेपालको जनसङ्‍ख्या बनोट

नेपालको जनसङ्‍ख्या बनोट

Comments
1 min read
जनसाङ्‍ख्यिक आधारभूत मापन

जनसाङ्‍ख्यिक आधारभूत मापन

Comments
1 min read
अन्तर्राष्ट्रिय सङ्‍घ संस्थाहरूको भूमिका

अन्तर्राष्ट्रिय सङ्‍घ संस्थाहरूको भूमिका

Comments
1 min read
हावाहुरी

हावाहुरी

Comments
1 min read
वैदेशिक व्यापार

वैदेशिक व्यापार

Comments
1 min read
भूकम्प

भूकम्प

Comments
1 min read
अफ्रिका महादेश

अफ्रिका महादेश

Comments
1 min read
अक्षांश र देशान्तरको प्रभाव

अक्षांश र देशान्तरको प्रभाव

Comments
1 min read
ऋतु परिवर्तन

ऋतु परिवर्तन

Comments
1 min read
नेपालका जिल्ला र अञ्चल

नेपालका जिल्ला र अञ्चल

Comments
1 min read
न्यायपलिका

न्यायपलिका

Comments
1 min read
जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन

Comments
1 min read
नेपालको नक्सा

नेपालको नक्सा

Comments
1 min read
सुगौली सन्धिपछिको राजनीतिक घटना क्रम

सुगौली सन्धिपछिको राजनीतिक घटना क्रम

Comments
1 min read
नेपाालको एकीकरण अभियानमा जनताको सहभागिता

नेपाालको एकीकरण अभियानमा जनताको सहभागिता

Comments
1 min read
धरातलको तापक्रममा प्रभाव पार्ने तत्‍त्वहरू

धरातलको तापक्रममा प्रभाव पार्ने तत्‍त्वहरू

Comments
1 min read
राणा कालीन राजनीतिक क्रियाकलाप

राणा कालीन राजनीतिक क्रियाकलाप

Comments
1 min read
राणा कालीन आर्थिक र सामाजिक कार्यहरु

राणा कालीन आर्थिक र सामाजिक कार्यहरु

Comments
1 min read
२००७ सालपछिको प्रमुख राजनीतिक घटना क्रम र उपलब्धि

२००७ सालपछिको प्रमुख राजनीतिक घटना क्रम र उपलब्धि

Comments
1 min read
नेपालको एकीकरण

नेपालको एकीकरण

Comments
1 min read
ग्रिस र रोमको सभ्यता

ग्रिस र रोमको सभ्यता

Comments
1 min read
पुनर्जागरण

पुनर्जागरण

Comments
1 min read
मौसम र हावापानी

मौसम र हावापानी

Comments
1 min read
एकीकरणको निरन्तरता र अन्त्य

एकीकरणको निरन्तरता र अन्त्य

Comments
1 min read
समावेशीकरण

समावेशीकरण

Comments
1 min read
अन्तर्राष्‍ट्रिय व्यक्तित्व

अन्तर्राष्‍ट्रिय व्यक्तित्व

Comments
1 min read
राष्ट्रिय सम्पदा

राष्ट्रिय सम्पदा

Comments
1 min read
सामाजिक समस्याहरू

सामाजिक समस्याहरू

Comments
1 min read
नेपालमा विकास आयोजना

नेपालमा विकास आयोजना

Comments
1 min read
नेपालमा प्रचलित धर्महरू

नेपालमा प्रचलित धर्महरू

Comments
1 min read
लागु पदार्थ दुर्वेसन

लागु पदार्थ दुर्वेसन

Comments
1 min read
कार्यपालिका

कार्यपालिका

Comments
1 min read
द्वन्द र त्यस्का व्यवस्थापन

द्वन्द र त्यस्का व्यवस्थापन

Comments
1 min read
सामाजिक नियम

सामाजिक नियम

Comments
1 min read
भ्रष्‍टाचार

भ्रष्‍टाचार

Comments
1 min read
हाम्रो संविधानका विशेषताहरू

हाम्रो संविधानका विशेषताहरू

Comments
1 min read
नेेपालका सामाजिक परम्परा र प्रचलन

नेेपालका सामाजिक परम्परा र प्रचलन

Comments
1 min read
सुन्दर फुलबारी नेपाल

सुन्दर फुलबारी नेपाल

Comments
1 min read
नागरिक दायित्‍व

नागरिक दायित्‍व

Comments
1 min read
मानव अधिकार

मानव अधिकार

Comments
1 min read
loading...