TyroCity

# socialnotes

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
अन्तर्राष्‍ट्रिय व्यक्तित्व

अन्तर्राष्‍ट्रिय व्यक्तित्व

Comments
1 min read
सामाजिक समस्याहरू

सामाजिक समस्याहरू

Comments
1 min read
लागु पदार्थ दुर्वेसन

लागु पदार्थ दुर्वेसन

Comments
1 min read
द्वन्द र त्यस्का व्यवस्थापन

द्वन्द र त्यस्का व्यवस्थापन

Comments
1 min read
अन्‍तर्राष्‍ट्रिय सङ्‌घ संस्थाहरु

अन्‍तर्राष्‍ट्रिय सङ्‌घ संस्थाहरु

Comments
1 min read
समावेशीकरण

समावेशीकरण

Comments
1 min read
Social VIII Video Notes

Social VIII Video Notes

Comments
3 min read
विकास क्षेत्र

विकास क्षेत्र

Comments
1 min read
विकास

विकास

Comments
1 min read
विकास क्षेत्रको महत्‍त्‍व र सङ्‍घीय राज्य

विकास क्षेत्रको महत्‍त्‍व र सङ्‍घीय राज्य

Comments
1 min read
खाने पानी

खाने पानी

Comments
1 min read
जनशक्ति

जनशक्ति

Comments
1 min read
सार्क गतिविधि

सार्क गतिविधि

Comments
1 min read
भूपरिवेष्‍टित देशको परिचय

भूपरिवेष्‍टित देशको परिचय

Comments
1 min read
पारिवारिक जीवन शिक्षा

पारिवारिक जीवन शिक्षा

Comments
1 min read
सार्कमा नेपालको भूमिका

सार्कमा नेपालको भूमिका

Comments
1 min read
जनसङ्ख्या शिक्षाको परिचय र विकास क्रम

जनसङ्ख्या शिक्षाको परिचय र विकास क्रम

Comments
1 min read
तीव्र जनसङ्‌ख्या वृद्‍‌धिका कारण र असर

तीव्र जनसङ्‌ख्या वृद्‍‌धिका कारण र असर

Comments
1 min read
जनसङ्‌ख्या व्यवस्थापन र त्यसका उपाय

जनसङ्‌ख्या व्यवस्थापन र त्यसका उपाय

Comments
1 min read
नेपालको जनसङ्ख्याको बनोट (उमेर, लिङ्‍ग, धर्मअनुसार, भाषा र जातजाति अनुसार)

नेपालको जनसङ्ख्याको बनोट (उमेर, लिङ्‍ग, धर्मअनुसार, भाषा र जातजाति अनुसार)

Comments
1 min read
भूपरिवेष्‍टित देशका समस्या तथा समाधानका उपाय

भूपरिवेष्‍टित देशका समस्या तथा समाधानका उपाय

Comments
1 min read
जनसङ्ख्या तथ्याङ्‍कका स्रोतका रूपमा पञ्‍जीकरण

जनसङ्ख्या तथ्याङ्‍कका स्रोतका रूपमा पञ्‍जीकरण

Comments
1 min read
जनसङ्‍ख्या व्यवस्थापनमा संलग्‍न निकायको भूमिका

जनसङ्‍ख्या व्यवस्थापनमा संलग्‍न निकायको भूमिका

Comments
1 min read
जनसङ्ख्या तथ्याङ्‍कका स्रोत

जनसङ्ख्या तथ्याङ्‍कका स्रोत

Comments
1 min read
गुणस्तरीय जीवन र त्यसका उपाय

गुणस्तरीय जीवन र त्यसका उपाय

Comments
1 min read
भाैगालिक क्षेत्रअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वितरण

भाैगालिक क्षेत्रअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वितरण

Comments
1 min read
नेपालको जनसङ्ख्या वृद्‌धिको प्रवृत्‍ति

नेपालको जनसङ्ख्या वृद्‌धिको प्रवृत्‍ति

Comments
1 min read
जनसङ्ख्या शिक्षाको क्षेत्र

जनसङ्ख्या शिक्षाको क्षेत्र

Comments
1 min read
नेपालमा जनसङ्‍ख्या वृद्‌धिको अवस्था

नेपालमा जनसङ्‍ख्या वृद्‌धिको अवस्था

Comments
1 min read
व्यापारिक क्रियाकलाप

व्यापारिक क्रियाकलाप

Comments
1 min read
समाजको उत्पति र यसको आवश्यकता

समाजको उत्पति र यसको आवश्यकता

Comments
1 min read
समाजको विकास क्रम

समाजको विकास क्रम

Comments
1 min read
सामाजिकीकरण

सामाजिकीकरण

Comments
1 min read
समााजिकीकरणको माध्यम

समााजिकीकरणको माध्यम

Comments
1 min read
स्थानीय सरकारका रूपमा जिल्ला विकास समिति

स्थानीय सरकारका रूपमा जिल्ला विकास समिति

Comments
1 min read
जिल्ला विकास समितिका कार्यहरू

जिल्ला विकास समितिका कार्यहरू

Comments
1 min read
जिल्लाका विकास कार्यहरू

जिल्लाका विकास कार्यहरू

Comments
1 min read
हाम्रो धार्मीक संस्कार

हाम्रो धार्मीक संस्कार

Comments
1 min read
हाम्रो सामाजिक संस्कार

हाम्रो सामाजिक संस्कार

Comments
1 min read
केही जातिगत संस्कार

केही जातिगत संस्कार

Comments
1 min read
राष्‍ट्रको सम्मान र राष्‍ट्रियताको जगेर्ना

राष्‍ट्रको सम्मान र राष्‍ट्रियताको जगेर्ना

Comments
1 min read
हाम्रो रीतिरिवाजका केही प्रमुख पक्ष

हाम्रो रीतिरिवाजका केही प्रमुख पक्ष

Comments
1 min read
हाम्रो लोक संस्कृति

हाम्रो लोक संस्कृति

Comments
1 min read
नेपालको प्रथम वैज्ञानिक गेहेन्द्रसमसेर

नेपालको प्रथम वैज्ञानिक गेहेन्द्रसमसेर

Comments
1 min read
केही एेतिहासिक व्यक्तित्व

केही एेतिहासिक व्यक्तित्व

Comments
1 min read
सामाजिक समस्या र विकृति

सामाजिक समस्या र विकृति

Comments
1 min read
सामाजिक विकृतिको कारण

सामाजिक विकृतिको कारण

Comments
1 min read
मानव बेचबिखन

मानव बेचबिखन

Comments
1 min read
सामाजिक समस्या र समाधानका उपाय

सामाजिक समस्या र समाधानका उपाय

Comments
1 min read
सामाजिक समस्या समाधानमा विद्‍यालय र राष्ट्रिय सङ्‍घ संस्‍थाको भूमिका

सामाजिक समस्या समाधानमा विद्‍यालय र राष्ट्रिय सङ्‍घ संस्‍थाको भूमिका

Comments
1 min read
द्वन्द्व व्यवस्थापन

द्वन्द्व व्यवस्थापन

Comments
1 min read
शान्ति र यसको आवश्यकता

शान्ति र यसको आवश्यकता

Comments
1 min read
राज्यका अाधारभूत तत्‍त्‍व : भूमि र जनसङ्‍ख्या

राज्यका अाधारभूत तत्‍त्‍व : भूमि र जनसङ्‍ख्या

Comments
1 min read
राज्यका अाधारभूत तत्‍त्‍व : सरकार, सार्वभौमसत्‍ता र संविधान

राज्यका अाधारभूत तत्‍त्‍व : सरकार, सार्वभौमसत्‍ता र संविधान

Comments
1 min read
माैलिक हक

माैलिक हक

Comments
1 min read
बाल अधिकार

बाल अधिकार

Comments
1 min read
बाल अधिकार संरक्षणका प्रयास

बाल अधिकार संरक्षणका प्रयास

Comments
1 min read
लोकतान्‍त्रिक संस्कार

लोकतान्‍त्रिक संस्कार

Comments
1 min read
समान व्यवहार

समान व्यवहार

Comments
1 min read
सामाजिक नियम

सामाजिक नियम

Comments
1 min read
loading...